Sesiwn wybodaeth galw heibio Parc Meurig – dyddiad newydd

11:00, 10 Chwefror

Cyfle i drafod cynlluniau i ddiogelu coeden 500 mlynedd oed ym Mharc Meurig efo swyddogion bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd. Sesiwn anffurfiol – croeso i chi alw heibio unrhyw dro am sgwrs a holi am y cynlluniau.