Sgwrs ar y Sul: Cadeiriau a choronau

15:00, 18 Chwefror

Screenshot-2024-01-25-at-17.23.17

Alaw Fflur yw’r diweddaraf mewn rhes o lenorion llwyddiannus o Ddyffryn Aeron.
Ei chyd-aelod gyda CFfI Felinfach, Ianto Jones, fydd yn ei holi ac yn rhannu profiadau am gystadlu mewn eisteddfodau ac ennill coronau a chadeiriau.

Digwyddiad ar y cyd ag Aeron360.