Sgwrs Lenyddol

19:00, 15 Chwefror

Ymaelodi £10 y flwyddyn neu £2 y cyfarfod

Cyfarfod o Gymdeithas Gymraeg Treforys a’r Cylch 

Sgwrs rhwng dau o Brifeirdd Treforys a’r Cwm, y Prifardd Robat Powell a’r Prifardd Alan Llwyd 

Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn fisol ar y drydedd nos Iau. Gellir ymuno am £2 y cyfarfod neu £10 y flwyddyn