Sioe Amaethyddol Llanbed

09:00, 6 Gorffennaf

£10 / £2 i blant dan 14 (arian parod yn unig)

Cynhelir Sioe Amaethyddol Llanbed ar y 06/07/2024 ar gaeau Pontfaen, Llambed drwy ganiatad Mr a Mrs Aeron Hughes, Pontfaen. Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan. Croeso cynnes i bawb!