Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan

6 Gorffennaf

£10 (£2 dan 14 oed)

Trefnir gan Gymdeithas Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan.