Taith Gerdded Chwedlau

09:30, 16 Mehefin

Ymunwch efo ni am daith o amgylch Cwm Idwal gyda storiwraig lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal. Fe fyddwn yn cerdded o amgylch Llyn Idwal gan stopio o bryd i’w gilydd i glywed hanes a chwedlau yn gysylltiedig a Chwm Idwal ag Eryri. Mae’r taith yn dechrau am 9:30am o flaen Canolfan Cwm Idwal. Gall parcio fod yn anodd ar gyfer Cwm Idwal ond mae posib dal y gwasanaeth bws T10 i Gwm Idwal hefyd.

Rhaid archebu lle. Cysylltwch a Rhys Wheldon-Roberts:

ebost: rhys.wheldonroberts@nationaltrust.org.uk neu galwch 01248 605535 neu 07977 596517