Taith Gerdded ‘Sîn Roc Gymraeg Caernarfon’

18:30, 21 Mawrth

£5

  • Taith gerdded efo Rhys Mwyn yn adrodd hanes y Sîn Roc Gymraeg yng Nghaernarfon.
  • Cychwyn wrth fynedfa Castell Caernarfon.
  • Tocynnau yn £5, ar gael drwy ffonio 01286 672510, drwy e-bostio catrin.gruffudd@plaid.cymru neu i’w casglu o 8 Stryd y Castell.