Taith Gerdded Llwybrau Penygroes

18:00, 4 Mehefin

Cynhelir taith gerdded ar hyd llwybrau Penygroes gan Llio, sy’n un o griw gwefan fro DyffrynNantlle360. Mae’r daith hon yn rhan o ddigwyddiadau Wythnos Newyddion Annibynnol. Ceir cyflwyniad i hanes a llên gwerin yr ardal ar y ffordd. Croeso i BAWB ymuno.