Taith Gerdded Tregroes

13:00, 15 Mehefin

£3

Taith Gerdded Tregroes gyda Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli

Dydd Sadwrn 15fed Mehefin 2024, 1yp 

Cwrdd yn Tŷ Newydd, Gorrig, SA44 4JP (parcio mewn cilfan gyferbyn).

Cerdded ar hyd yr heol gefn i Croeslan, yna lawr i Tregroes ac yn ol i Tynewydd i gael lluniaeth ysgafn yn yr ardd.

Taith gwaddol hawdd, tua 1.5 awr. Croeso i gŵn.

Oedolion £3. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.