Taith Iaith Gwynedd – Bethesda

18:00, 5 Mawrth

Taith y Fenter Iaith – rydym yn cynnal gweithdy cymunedol, cofia gofrestru! Os nad wyt yn gallu dod i’r gweithdy yna mae Mentrau Iaith wedi lansio DYBLU’R DEFNYDD ac rydym eisiau clywed dy syniadau. Oes syniad gyda ti am sut i gael mwy o gyfle i siarad Cymraeg? Rydym yma ar dy gyfer di a dy gymuned – does dim syniad yn rhy fach na’n rhy fawr!

Dolen i roi dy syniadau Dyblu’r Defnydd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsru7yM42kAFgIbVJ4M5930z0_Ks_JezYuvkVBX7QwiMlC3w/viewform