Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie

10:30, 28 Mai

£3 am bob plentyn

Ymunwch ag Ellie o Traed Bach Mwdlyd yn yr ysgol goedwig Clwb Gwyllt. Mwynhewch nifer o weithgareddau hwyliog ar ddôl  yr Amgueddfa o fyd natur i arddwriaeth a mwy!

  • Mae lleoedd yn gyfyngedig a bydd angen i chi archebu tocyn. Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn fuan. Cofiwch gadw llygad ar y wefan!
  • 10.30am-12.30yp: addas ar gyfer plant 5-8 mlwydd oed
  • 1.30pm-3.30pm:  addas ar gyfer plant 9-12 mlwydd
  • Rhaid i un oedolyn fynychu’r Clwb Gwyllt fesul archeb (AM a YP)
  • Gwisgwch ddillad awyr agored addas.