Capel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhosgarnedd