Capel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhosgarnedd

CIC Bang Bach

Mr Andrew D R Settatree

Clwb Plant Cristnogol i’ bobl ifanc dros’r rhai rhwng 7 – 11 oed yw CIC Bang Bach.