Capel Jerusalem a/neu Zoom

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gari Wyn – Penseiri Capeli Lerpwl)

Carwyn

Nos Lun 10 Hydref, 2022 am 7.00: Gari Wyn  – Penseiri Capeli Lerpwl Wyneb yn wyneb: Yn Festri …

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor)

Carwyn

Nos Lun 14 Tachwedd, 2022 am 7.00: Anna Pritchard – Hanes Teulu Coetmor Bydd y cyfarfodydd yn cael …

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

Carwyn

Nos Lun 12 Rhagfyr, 2022 am 7.00: Y CYFARFOD BLYNYDDOL; 7.15 Erwyn Jones – Rheoli Chwarel Lechi …

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Dr Ffion Eluned Owen – Sul, Gŵyl a Gwaith)

Carwyn

Nos Lun 9 Ionawr, 2023 am 7.00: Dr Ffion Eluned Owen – Sul, Gŵyl a Gwaith Bydd y cyfarfodydd yn …

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Cadi Iolen – Gwaith Curadurol)

Carwyn

Nos Lun 13 Chwefror, 2023 am 7.00: Cadi Iolen – Gwaith Curadurol Bydd y cyfarfodydd yn cael eu …

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ – William Hugh Williams, Arafon)

Carwyn

Nos Lun 13 Mawrth, 2023 am 7.00: Gareth Llwyd – Arwr Anghofiedig a ‘Gladstone y Chwarelwyr’ …