Capel y Tabernacl, 81 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd, CF14 1DD