Dechrau Canu Dechrau Canmol

Gwawr Owen

Fel rhan o ddiwrnod dathlu Cranogwen, Cymanfa yng Nghapel y Wig fydd yn cael ei recordio ar gyfer …