Eglwys Sant Iago, Cwmann

Gwasanaeth Dathlu Ambiwlans Sant Ioan

Dylan Lewis

Lluniaeth ysgafn, a gwasanaeth i ddilyn am 6yh gyda’r Gwir Barchedig David Morris a Chôr …