Eglwys St Padarn

Cyngerdd Corau Meibion De Cymru ac Aberystwyth, ac artistiaid eraill.

Gareth Huw Davies

Cyngerdd ar y cyd yn Eglwys Llanbadarn Fawr, ger Aberystwyth – Cor Meibion De Cymru a Chor …