Glwydwern, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan

Sioe Gorsgoch a CFfI Llanwenog

Sara Hatcher

Sioe Amaethyddol, cynnyrch, ceffylau a hen beiriannau.

Ras Soapbox a Cneifio Cyflym Sioe Gorsgoch a CFfI Llanwenog

Sara Hatcher

Ras Soapbox- car cyntaf i ddechrau am 1yp. Gwobr ariannol. Cneifio Cyflym i ddechrau am 4yp.