Motel Nights

Bragdy i Brifardd

Osian Rhys Jones

Noson o gerddi a chaneuon i ddathlu llwyddiant un o hoelion wyth y bragdy – sef Llŷr Gwyn Lewis …