Neuadd Bentref Llanarth

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth

Nerys Jones

Ysgol Llanarth yn cystadlu am 12.30. Adran agored yn dechrau am 5.30.