Neuadd y Celfyddydau, Campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyngerdd Dathlu Daucanmlwyddiant

Lowri Thomas

Cyngerdd Dathlu Daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Yn cynnwys perfformiad cyntaf …