Neuadd y Celfyddydau, Campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant