Neuadd y Celfyddydau, Coleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant