Sianel Youtube Gofalaeth Y Priordy, Cana a a Bancyfelin