Cymhorthfa yn Nhregarth

Osian Owen

Mae Siân Gwenllian yn cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd.