Yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant