Celf

GAEAF

Paentiadau gan Annie Morgan Suganami, gwaith serameg gan Sophie Southgate, gwaith haniaethol gan …

Ceri H Pritchard : Paradocsau

Paentiadau llawn dychymyg gan artist a gafodd ei fagu yn Ynys Môn ac a fuodd yn byw ac yn …

Arddangosfa Aeaf

Sioe grŵp cyntaf yr oriel ers iddo ailagor ym mis Medi, yn cynnwys dros 200 o weithiau gan …
CELF-Mike-Jones-Two-Ladies

Mike Jones

Sioe o ddarluniau a phaentiadau yn dathlu pen-blwydd yr arlunydd o Bontardawe yn 80 oed.

Karen Pearce: Pwll Disglair

Casgliad o baentiadau, printiau a darluniau o lannau afonydd a’r glannau yng Ngheredigion yn …

Cwiltiau Cymreig: Sgwrs Gyda Jen Jones

Trafodaeth ar-lein rhwng Andrea De’Rome, curadur yr arddangosfa ‘Edeifion Dynol’ …

Marathon GIFs Mwydro

I ddathlu diwrnod Shwmae Su’mae eleni, bydd Sioned o Mwydro yn ymgymryd mewn Marathon Dylunio GIFs …

Jodie Neale

Gwaith newydd yn arbennig ar gyfer yr oriel gan Jodie Neale, enillydd cyfredol cyfres deledu …

Cyflyrau Dynol Clai

Sioe sy’n edrych ar y modd y mae dynoliaeth yn cael ei mynegi drwy gyfrwng clai.

Clive Hicks-Jenkins: Anturiaethau Mewn Llyfrau

Y llynedd bu’r artist a gwneuthurwr print Clive Hicks-Jenkins yn gweithio ar sawl llyfr …