Gweithdy creu Gif hefo Sioned Young (Mwydro)

Storiel Amgueddfa Gwynedd

Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn hwyl o waith dylunio a thechnoleg gyda Sioned Young sylfaenydd …

Dysgu Nyddu

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Rhowch gynnig ar ddysgu nyddu yn yr Amgueddfa!

Clwb Crefft i Blant

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â Clwb Crefft misol  Amgueddfa Wlân Cymru.

Clwb Mentergarwch – Sesiwn arbrofi gyda mygiau

Anna Sethi

Chwilio am rywbeth i’r plant gwneud yn ystod y Pasg?

“Hwyl Hanner Tymor” Gweithdy Celf Gwyllt

Storiel Amgueddfa Gwynedd

Storiel, Amgueddfa Gwynedd, Bangor LL57 1DT Digwyddiad Teulu  i blant   oed 4 i 9 11 -1pm Am Ddim …

Gweithdy creu Ffansin hefo Melanie Xulu

Storiel Amgueddfa Gwynedd

Gweithdy ar sut i greu ffansin gyda golygydd y cylchgrawn Moof , Melanie Xulu.

Gweithdy Ffeltio

Anna Sethi

Gweithdy Ffeltio gyda Lora Morgan yn dysgu sut i ffeltio.

Gweithdy Llechi

Anna Sethi

Gweithdy creadigol i deuluoedd gydag Artist Elen Celf, yn cerfio llechi allan o “plaster …

Gweithgaredd Mwsog i deuluoedd

Anna Sethi

Gweithgaredd celf Mwsog Dyffryn Ogwen i deuluoedd.  Dysgwch am mwsog trwy gelf.

Sesiwn Grefft

Menter Gorllewin Sir Gâr

Dewch i fwynhau amrywiaeth o grefftau cŵl gyda chriw’r Fenter yn Amgueddfa Wlan Drefach …