Cymdeithas Gymraeg Trefynwy

Robin Harries Aled Davies

Annwyl Bawb, Cymdeithas Gymraeg Trefynwy — Cyfarfod Anffurfiol — Tŷ Price Trefynwy.

Paganiaeth o dan yr Wyneb – Ffynhonnau sanctaidd Ceredigion a thu hwnt

Mike Farnworth

Darlith flynyddol 2022 Cymdeithas Ffynhonnau Cymru Dyma sgwrs sy’n olrhain traddodiad …

Cryfhau’r cylch economi lleol

Lowri Jones

Sgwrs banel gan Marchnad360 yng nghwmni Arwel Jones (Tregaron), Angharad Morgan (Siop Inc, …

Digwyddiadau’n dod â bywyd i’n cymunedau

Lowri Jones

 ninnau mewn gŵyl fawr Gymreig yn Nhregaron, mae’n gyfle i ddathlu bod digwyddiadau’n …

Effaith newyddion gan-y-bobol

Lowri Jones

Sgwrs banel i drafod pwysigrwydd newyddion a chynnwys gan-y-bobol yng Nghymru heddiw.

Papurau a gwefannau bro: cystadlu neu gryfhau?

Lowri Jones

Sgwrs banel yng nghwmni Y Barcud, Caron360, Clonc360, Goriad a mwy.

Dewi Sant a Chwedlau Eraill – hen chwedlau anghofiedig

Mike Farnworth

Sgwrs ar-lein yn Gymraeg gan Pat Williams – gyda chyfieithiad opsiynol Bydd y sgwrs hon yn edrych …

Thomas Edison – the man who nearly invented radio

Mike Farnworth

Sgwrs ar-lein yn Saesneg gan David Crawford Testun y sgwrs hon yw Thomas Edison, dyn busnes a …

Cyflwyno Map o Afon Teifi

Cyngor Sir Ceredigion

Yr Athro David Thorne yn Cyflwyno Map Idris Mathias o Afon Teifi