Haf o Hwyl – Chwifiwch eich baner

12:30, 14 Awst

Wyddoch chi fod gan bob criw o fôr-ladron eu baner unigryw eu hunain?

Sut fyddai’ch un chi’n edrych?

Ymunwch â ni i ddylunio a chreu eich baner eich hun i gyfleu eich personoliaeth.

 

Mae’r gweithgareddau yma yn cael eu threfnu gan Amgueddfa Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru fel rhan o fenter Haf o Hwyl, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.