Oedfa am 10 yng Nghapel Y Priordy, Caerfyrddin

Oedfa Ddigidol am 11 dros Sianel Youtube ‘Gofalaeth Y Priordy, Cana a Bancyfelin’

Oedfa am 2 ym Mancyfelin

Gwasanaethir gan Beti Wyn

Croeso i bawb