SEMINAR CYFRES TRYSORAU LLAMBED – SIÔR IV – YR ATHRO WILLIAM GIBSON

19:00, 27 Mehefin

Ysgrifennodd y papur newydd The Times am Siôr IV, ‘There never was an individual less regretted by his fellow creatures than the deceased King.’ Ond fe ddisgrifiwyd y Dug Wellington fel a ganlyn: ‘a medley of the most opposite qualities, with a great preponderance of good.’ Er gwaethaf ei holl feiau, roedd Siôr yn gefnogwr cynnar o Goleg Dewi Sant Llambed, a rhoddwyd ganddo £1000 tuag at y prosiect. Gosodwyd y garreg sylfaen ar ei ben-blwydd yn drigain mlwydd oed, sef ar ddydd Llun, Aest 12fed 1822. 

Caiff y brenin rhyfeddol a chroesobol hwn ei gyflwyno fan William Gibson, sy’n Athro Hanes Eglwysig ym Mhrifysgol Oxford Brookes, ac yn gynfyfyriwr o Lambed.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed ac arlein ar Microsoft Teams.