Cyfnewid Llyfrau

11:00, 18 Mehefin 2023

Am ddim

Wrthi’n clirio? Dewch i gyfnewid hen gasgliad o lyfrau am gasgliad newydd wrth bori ein silffoedd gorlawn.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr da, darllenadwy a bydd system tocyn llyfr-am-lyfr yn cael ei gweithredu.

Mae’n cynnwys adran llawn llyfrau i blant i ailgyflenwi ar gyfer stori amser gwely.

Bydd cyfle hefyd i gyfnewid CDs a finyl.

Mewn partneriaeth ag Oxfam