Awr Dawel

15:00, 2 Ebrill 2023

Am Ddim

Gall mannau cyhoeddus fod yn anorthrech ac yn straen mawr i unigolion ag anghenion ychwanegol ac anableddau, a all yn ei dro achosi gorlwytho synhwyraidd.

 

Trwy gael gwared ar rai rhwystrau, sŵn a goleuadau llachar, gallwn greu amgylchedd sy’n gynhwysol, yn dawel ac yn ddiogel i bobl archwilio.

 

Dewch draw i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i grwydro’r Amgueddfa gydol ein awr dawel!