Dechrau Canu Dechrau Canmol

18:00, 10 Mehefin 2023

Am ddim

Fel rhan o ddiwrnod dathlu Cranogwen, Cymanfa yng Nghapel y Wig fydd yn cael ei recordio ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol.  Dewch i ganu ac i foli.