Cawl a Chân Talgarreg

18:30, 2 Mawrth

Talu wrth y drws

Noson cawl a chân yn pentref Talgarreg. Bydd yr Ysgol Feithrin, Ysgol Gynradd â’r Adran Bentre’ Talgarreg yn diddanu’r gynulleidfa. Noson hwylus i bawb. Dewch yn llu