Galwch i mewn i ddysgu am Siediau Dynion

15:00, 26 Mehefin

am ddim

Mae Men’s Sheds yn ofod cymunedol bywiog sydd dod â dynion ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, dysgu sgiliau newydd neu gael hwyl a sgwrs 

Dewch draw i weld beth yw eich barn

  • Siaradwch â dynion sydd eisoes yn cymryd rhan
  • Rhowch gynnig ar sgil newydd!
  • Dywedwch wrthym eich syniadau am “Sied” yn Llandysul
  • Neu galwch draw am baned a sleisen o gacen!

Neuadd Tysul, Heol Newydd, Llandysul

Dydd Mercher, Mehefin 26ain, 3yp — 8yp