Gwasanaeth Dathlu Ambiwlans Sant Ioan

17:00, 23 Mehefin

£10

Lluniaeth ysgafn, a gwasanaeth i ddilyn am 6yh gyda’r Gwir Barchedig David Morris a Chôr Corisma.

Yr elw tuag at Ambiwlans Sant Ioan.