Gweithdy Canu Corawl

10:00, 2 Mawrth

£7 ar y drws

Yn aelod o gôr neu ddiddordeb mewn canu? Dyma gyfle ym Mangor dan arweiniad Kiefer Jones i ddysgu sut i gael y gorau o’ch llais? Croeso i bawb.

Bydd y gweithdy’n ymdrin â: techneg leisiol sylfaenol a chywir, anadlu, ynganiad, newid cofrestr, taro nodyn a chanu fel ensemble.

Diolch i Grant Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Ebost: encor.wyn@gmail.com