Gŵyl Cen

19:30, 7 Mehefin – 11:00, 9 Mehefin

Nos Wener 7 Mehefin 7:30yh – Talwrn y Beirdd

  • Mynediad: £5
  • Meuryn: Mererid Hopwood
  • Tîmau Glannau Teifi v Crannog v Y Vale

Nos Sadwrn 8 Mehefin 7:30yh – Noson Lawen

  • Mynediad: Oedolion £10, Disgyblion Uwchradd £5, Plant cynradd am ddim
  • Bois y Gilfach
  • CFfI Caerwedros a Phontsian
  • Ysgol Talgarreg… ac ambell syrpreis!

Bore Sul 9 Mehefin 11:00yb – Gwasanaeth Heddwch