Mererid Hopwood yn traddodi Darlith Goffa David Lloyd George

19:30, 15 Gorffennaf

Traddodir y ddarlith yn Saesneg ar y testun “The 1923-1924 Welsh Women’s Peace Petition”