Penwythnos Garddio Llandysul

15 Chwefror – 18 Chwefror

Am ddim

Neuadd Tysul Hall, 10yb – 5yp 

Dechrau Blwyddyn Newydd ac rydym yn edrych ymlaen at Penwythnos Garddio Llandysul a fydd unwaith eto yn atyniad cyffrous yn ardal Dyffryn Teifi. Mae’r digwyddiad pedwar diwrnod yn denu ymwelwyr o ardal eang  ac yn cynnig cyfle i arddwyr nofis ynghyd a rhai mwyaf profiadol i ddechrau paratoi ar gyfer y gwanwyn.

Yn ystod y pedwar diwrnod, bydd arbenigwyr yn rhoi sgyrsiau ar amrywiaeth o bynciau tyfu a garddio gan gynnwys yr  hoff “Hellebores” gweler y rhaglen am fanylion llawn. Yn y Brif Neuadd bydd stondinau yn gwerthu amrywiaeth eang o blanhigion ac addurniadau gardd. Bydd y Llwyfan  unwaith eto yn creu arddangosfa wych i’ch ysbrydoli ar gyfer y flwyddyn i ddod. Diolch i  Farmyard Nurseries, enillydd medal aur RHS Llandysul.

Dydd Iau 15fed Chwefror

Richard Bramley  – Popeth sydd angen i ci wybod am Hellebores

Malcolm Berry  – Y grefft o Hyfforddi Coed Ffrwythau, llwyni a gwiail

Ruth Bramley  – Y Llawenydd o Wneud Terrariums

Dydd Gwener 16eg Chwefror

Richard Bramley  – Garddio Dim Palu

Sue Kent  – Creu ffiniau blodau ar gyfer rheolaeth hawdd a lliwiau hyfryd.

Justine Burgess – Ffyrdd o ddefnyddio helyg yn yr ardd a thu hwnt.

Dydd Sadwrn 17eg Chwefror

Ruth Bramley – Planhigion Tŷ Poblogaidd i ddechreuwyr

Malcom Berry – Os ydych chi eisiau tyfu planhigion yn organig yna Malcolm yw eich dyn.

Richard Bramley – Garddio Dim Palu .

Dydd Sul 18fed Chwefror

Sera Redman —Sut i fod yn Ffermwr Blodau.

Nigel McCall – Aberglasney: Taith Darluniadol o’r Tymhorau

Richard Bramley – Popeth sydd angen i chi wybod am Hellebores.