“Ultimate Dinosaurs”

13:00, 26 Mai

£3.50 y pen

Paratowch i fynd ar antur gyn-hanesyddol gyffrous wrth i Ben eich tywys trwy’r ysglyfaethwyr mwyaf angheuol a grwydrodd y blaned erioed. 

Gallai deinosoriaid fel Tyrannosaurus Rex, Allosaurus a Spinosaurus fod wedi cerdded neu nofio yn gwmws lle’r ydych chi nawr! 

‘Ultimate Dinosaurs’ yw’r sioe lwyfan boblogaidd ddiweddaraf sy’n cynnwys yr arbenigwr ar ddeinosoriaid, Athro Ben Garrod. Byddwch yn barod am antur cyn-hanes gyffrous wrth i Ben eich tywys chi trwy’r rheibwyr mwyaf angheuol a fu ar y blaned. 

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.