Cerddoriaeth

Clwb Canna’n cyflwyno Mared + Morgan Elwy

Erin Pyle

Gig gan Mared Williams + Morgan Elwy a’i fand.

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.   Gyda Menter Iaith Abertawe.

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.   Gyda Menter Iaith Abertawe.

Dewch i Ganu!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch â’r cerddor Delyth Jenkins i ddysgu Cymraeg trwy ganu.   Gyda Menter Iaith Abertawe.

Breuddwyd Roc a Rol?

Linda Harries

Noson o straeon, atgofion a chaneuon gan Cleif Harpwood o Edward H Dafis, yng nghwmni Geraint …

Cyngerdd Pasg Cantorion Sirenian

Elgan Davies-Jones

Cyngerdd Cantorion Sirenian Cyfarwyddydd Cerdd: Jean Stanley Jones ‘Requiem Fauré’ …

Bronwen Lewis – More From The Living Room 2023

Theatr Felinfach

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ei thaith yn 2022, mae Bronwen yn ol gyda ‘More From The Living …

Cyngerdd Apêl Hadau Gobaith

Cor Meibion Caernarfon

Cyngerdd Apêl Hadau Gobaith gyda Chôr Meibion Caernarfon, Côr Cofnod, Parti canu Ysgol Bontnewydd, …

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Margaret Bowen

Dewch i Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf ddydd Sadwrn 4 Mawrth 2023 yn Neuadd yr …

Noson Cawl a Chân yng nghwmni Côr Pam Lai

Dylan Lewis

✨03/03/2023✨ NOSON GYMDEITHASOL CAWL A CHÂN YNG NGHWMNI CÔR PAM LAI o dan nawdd ein Llywyddion ⏰ …