Cerddoriaeth

Plygain Llety Arall

Llety Arall

Plygain yng nghwmni Gwilym Bowen Rhys, Elidir Glyn a Gethin Griffiths.

Ynys + Y Dail + The Eggmen Whoooo!

Dylan Hughes

Ynys The Eggmen Whoooo! Y Dail Tŷ Tawe Abertawe Gwener 1 Rhagfyr 2023 7pm

Ynys + Pys Melyn

Dylan Hughes

Nos Wener 8 Rhagfyr 2023 Ynys + Pys Melyn  Y Cwps, Aberystwyth 7pm / Tocynnau £8 o flaenllaw

Cyngerdd

Haulwen LEWIS

Cyngerdd i godi arian i Eisteddfod Castell Newydd Emlyn

Noson dathlu Santes Dwynwen

Haulwen LEWIS

Dathlu Santes Dwynwen yng nghwmni Ryland Teifi yn neuadd Ffostrasol am 7.30 nos Sadwrn 27 Ionawr …

Carolau Nadolig Ystrad Fflur

Strata Florida Trust

Abaty Ystrad Fflur Carolau o dan y sêr!

Wil Tân a Ceri

Y Glorian

Noson o ganu hwyliog yng nghwmni Wil Tân a Ceri

Carolau’r Gymuned 2023

Delyth Humphreys

Noson o ganu carolau ar gyfer y gymuned gyfan, yng nghwmni Parti Camddwr, disgyblion Ysgol Rhos …

Pwdin Reis

Carys Hedd

Roc a Rol Cymraeg yn y Seler

CWTSH

Carys Hedd

Cwtsh – yn fyw yn y Seler