Cerddoriaeth

Dwylo ar y delyn

Alaw Fflur Jones

Croeso cynnes i bawb – hyfforddiant gan Emily Harries a twitoriaid profiadol iawn ar y delyn.

CWTSH

Sara Beechey

Dewch i wylio Cwtsh yn y LLew  Nos Sul Eisteddfod

Rhys Meirion – Côr Meibion Machynlleth – Heledd Davies – Owen Jac – Menna Rhys (cyfeilyddes)

Kerry Ferguson

Ymunwch gyda ni yn Y Cwrt yn ystod yr wythnos i fwynhau gwledd o gerddoriaeth a digrifwch gan ein …

Welsh Whisperer – Sam Ebenezer – Bois y Fro

Kerry Ferguson

Ymunwch gyda ni yn Y Cwrt yn ystod yr wythnos i fwynhau gwledd o gerddoriaeth a digrifwch gan ein …

Sorela & Linda Griffiths

Kerry Ferguson

Ymunwch gyda ni yn Y Cwrt yn ystod yr wythnos i fwynhau gwledd o gerddoriaeth a digrifwch gan ein …

Noson Lawen yn Y Vale

Nia Llywelyn

Noson Lawen zoom wedi symud i Dafarn Y Vale, Dyffryn Aeron. Nos Lun 1af o Awst.

Cerddoriaeth yn Y Cwrt

Huw Bates

Ymunwch gyda ni yn Y Cwrt am wledd o gân a sbort yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol 2022 …

Moniars

Arwel Jones

Ymunwch a ni am noson o ganu a dathlun yng nghwmni’r Moniars ar nos Fawrth 2il Awst.

Jambori!

Anwen Eleri Bowen

Dewch draw i gael hwyl a sbri yn y Jambori!

Jambori!

Anwen Eleri Bowen

Dewch draw i gael hwyl a sbri yn y Jambori!