Cerddoriaeth

Gigs Cefn Car 3 – MAES PARCIO, FRANCIS REES, CEILA

Dafydd Herbert-Pritchard

Rydym newydd gyhoeddi ein trydydd ddigwyddiad o’r gigs newydd o’r enw ‘Gigs Cefn Car’ Bydd y gigs …

Cyngerdd Nadoligaidd

Dylan Lewis

Cyngerdd Nadolig yn Eglwys Sant Iago, Cwmann am 6.00y.h.Artistiaid y noson fydd Côr Cardi-Gân ac …

Carol Cerdd a Chân

Dylan Lewis

Dewch i ymuno gyda ni yn y noson fawr Nadoligaidd yn Eglwys Sant Pedr Llanbed nos Sadwrn Rhagfyr …

Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

Sara Jenkins

Cymanfa Garolau apêl Sioe’r Cardis 2024 Llywydd: Beti Griffiths Arweinydd: Delyth Hopkins …

Naw llith a charolau

Gwennan Williams

Cyngerdd Nadolig Côr ABC yn seiliedig ar yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Christus Natus Est

Cadan ap Tomos

Côr CF1 a Chôr y Gleision yn cyflwyno gwaith i’r nadolig ‘Christus Natus Est’ …

Gig: El Borracho, Lolfa Binc, Heldinky

Carwyn

El Borracho Lolfa Binc Heldinky

Naws y Nadolig

Enfys Medi

Gwasanaeth ysgafn yn y capel yn agored i’r gymuned gyntaf.

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon

Efan Williams

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon am y 149fed tro yn Neuadd Pantyfedwen, …

Cwrdd Bach Lledrod

Efan Williams

Cwrdd Cystadleuol cymuned Lledrod a drefnwyd gan Gymdeithas Rhydlwyd.