Ras-yr-Hafod-plantos

Ras yr Hafod

Owain Schiavone

Ras 2 – Ras yr Hafod Mercher 3 Mai Ystad Hafod, Pontrhydygroes 6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir) …
Ras-Hwyrnos-Nant-yr-Arian

Ras Hwyrnos Nant yr Arian

Owain Schiavone

Ras 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian  Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian 6pm – Ras gynradd (tua 1 …
Dechrau-Ras-Barcud-2022-eto

Sialens y Barcud Coch

Owain Schiavone

1/2 Marathon Ras y Barcud ydy prif ras trêl Canolbarth Cymru, ac unwaith eto eleni bydd yn cynnwys …

Arddangosfa Snwcer Elusennol

Lesley Parker

Yn Cynnwys Shaun Murphy a John Parrott Dydd Gwener, 23 Mehefin 2023, 7yh Ysgol Bro Teifi, …

Twrnament Pool y Vale: noson gyntaf

Lowri Jones

Y cyntaf yng Nghyfres Pool 2023 y Vale!

Hoci Llandysul, Tîm 1af V Kington

Lowri Jones

Diolch i Eagle Inn Llanfihangel am noddi’r gêm!

Cwrs Carlam Dysgu Nofio

Matt Adams

Mae ein Cyrsiau Carlam Nofio yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda’r nod o gyflymu eu …

Sioe Feirch Llanbed

Hannah Parr

Sioe Feirch Llanbed Beirniaiad:- Adran/Section A – Mr G Price, Littlewern Stud Adran/Section …

Treial Tenis AM DDIM

Hannah Hughes

Treial tenis AM DDIM i blant oed 4-10 ar 17 Rhagfyr.

Caernarfon D19 vs Cefn Druids D19 ⚽

Hannah Hughes

Pel-droed ymlaen ar yr Oval eto fory pryd fydd ein tim dan 19eg yn croesawu Derwyddon Cefn.