Llenyddiaeth

‘Williams Pantycelyn a Thân Llangeitho’

E. W. James

‘Williams Pantycelyn a Thân Llangeitho’ Darlith Eisteddfodol Flynyddol Adran Ethnoleg ac …

‘O Dregaron i’r Unol Daleithiau: Caethwasiaeth, y Rhyfel Cartref, a Llythyrau’r Ymfudwyr’

E. W. James

‘O Dregaron i’r Unol Daleithiau: Caethwasiaeth, y Rhyfel Cartref, a Llythyrau’r Ymfudwyr’ Darlith …

Lansiad | Hergest gan Geraint Evans

Gwenllian Jones

Dewch draw i stondin Y Lolfa i ddathlu cyhoeddi nofel newydd Geraint Evans, Hergest.

Ceredigion Radicalaidd – Darlith Eisteddfod Seren y Bore

Lowri Jones

Darlith yr unig bapur Sosialaidd dyddiol yn yr ynysoedd hyn, sydd wedi gohebu o’r Steddfod ers o …

Lowri Gwilym – y cerddi

Lowri Jones

Digwyddiad i ddathlu barddoniaeth y diweddar Lowri Gwilym o Drefenter, yng nghwmni Beti George, …

LOWRI GWILYM -Y CERDDI

Meic Birtwistle

Diwgwyddiad i ddathlu barddoniaeth y diweddar Lowri Gwilym o Drefenter yng nghwmni Beti George, …

LOWRI GWILYM – Y CERDDI

Meic Birtwistle

Diwgwyddiad i ddathlu barddoniaeth y diweddar Lowri Gwilym o Drefenter yng nghwmni Beti George, …

COFIO LOWRI GWILYM – Y CERDDI

LOWRI GWILYM – Y CERDDI Cofio barddoniaeth y ddiweddar Lowri Gwilym o Drefenter.  gyda ei …

DARLITH EISTEDDFOD Y ‘MORNING STAR’- ‘CEREDIGION RADICALAIDD’

‘SEREN Y BORE’ / ‘Y MORNING STAR’ Yr unig bapur Sosialaidd dyddiol ar yr …

Lansiad Llyfr – Bywyd a Gwaith Ogwyn Davies

Gwern Evans

Bydd lansiad llyfr newydd Bywyd a Gwaith Ogwyn Davies gan Ceri Thomas a gyhoeddir gan y Lolfa yng …