Llenyddiaeth

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Catrin Miles

Eisteddfod Ddigidol – adran Llenyddiaeth Ysgolion Gynradd, Uwchradd (agored) a Llenyddiaeth.

Dathlu Diwrnod y Llyfr yn Llanbed gyda Andrew Teilo

Nia Llywelyn

Bydd Andrew Teilo’n dod i Siop y Smotyn Du ar Ddiwrnod y Llyfr eleni, sef y 7fed o Fawrth …

Eisteddfod Capel y Fadfa

emyr griffiths

Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg Cystadleuthau newydd eleni sef Dweud joc/jocs Perffomio mewn …

Y Talwrn

Llinos Penfold

Neuadd Bwlchygroes, Sir Benfro SA35 ODP Crannog v Y Ffoaduriaid a Thalwrn Waldo arbennig yng …

Chwedleua gyda Jez

Kerry Ferguson

Chwedleua gyda Jez Sesiwn chwedleua gyda Jez Danks Trefnir gan Cyngor Tref Aberystwyth, a cynhelir …

Lansiad Wrecsam o ‘Yer ower voices’

Dr Sara Louise Wheeler

Dathlu lansiad blodeugerdd am tafodieithoedd, gyda: Mike Jenkins Aled Lewis Evans Sara Louise …

Gofal ein Gwinllan

Angharad Gaylard

Cyfres o seminarau yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i hanes, iaith a diwylliant Cymru.   …

Gwersi cynganeddu

Lowri Jones

Gwersi cynganeddu i ddechreuwyr, gyda Gwenallt Llwyd Ifan. 10 wythnos yn dechrau ar 20 Chwefror.

Sgwrs Lenyddol

David Gwyn a Pamela John

Cyfarfod o Gymdeithas Gymraeg Treforys a’r Cylch  Sgwrs rhwng dau o Brifeirdd Treforys …

Darlith Goffa Mary Silyn 2024

A. Price

Yr Athro Jane Aaron: ‘Nod a Neges Cranogwen’ Darlith Goffa Mary Silyn 2024 dan nawdd …