Llenyddiaeth

Christine James yn cyflwyno rhai o’i cherddi

E. W. James

CHRISTINE JAMES YN CYFLWYNO RHAI O’I CHERDDI Dewch i wrando ar y cyn-Archdderwydd Christine …

Lansiad | Y Cysgod yn y Cof gan Bob Morris

Gwenllian Jones

Dewch i ddathlu cyhoeddiad nofel gyntaf Bob Morris, Y Cysgod yn y Cof, ym Mhant Du gyda John …

Sibrydwyr Cymraeg

Theatr Y Ddraig

Dewch ynghyd a gwrandewch ar STRAEON a chwedleu traddodiadol Gwynedd, yn cael eu hadrodd gan griw …

Datgelu Plac Porffor i Dorothy Miles

Dr Sara Louise Wheeler

Dadguddio Plac Porffor i’r bardd o ferch, Dorothy Miles.

Gweledigaethau: Symposiwm Ellis Wynne

Alun Cynfael Lake

Cyfres o sgyrsiau wedi eu trefnu gan Gyfeillion Ellis Wynne ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau …

Gofal ein Gwinllan

Angharad Gaylard

Sesiwn Gofal ein Gwinllan yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i Hanes a Diwylliant Cymru …

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Catrin Miles

Eisteddfod Ddigidol – adran Llenyddiaeth Ysgolion Gynradd, Uwchradd (agored) a Llenyddiaeth.

Dathlu Diwrnod y Llyfr yn Llanbed gyda Andrew Teilo

Nia Llywelyn

Bydd Andrew Teilo’n dod i Siop y Smotyn Du ar Ddiwrnod y Llyfr eleni, sef y 7fed o Fawrth …

Eisteddfod Capel y Fadfa

emyr griffiths

Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg Cystadleuthau newydd eleni sef Dweud joc/jocs Perffomio mewn …

Y Talwrn

Llinos Penfold

Neuadd Bwlchygroes, Sir Benfro SA35 ODP Crannog v Y Ffoaduriaid a Thalwrn Waldo arbennig yng …