calendr360

Heddiw 23 Hydref

Gilly Thomas a Louise Morgan

Hyd at 31 Hydref
Darluniau llawn delweddau a dychymyg, yn ymylu ar yr absẃrd sydd gan Gilly Thomas.

Karen Pearce: Pwll Disglair

Casgliad o baentiadau, printiau a darluniau o lannau afonydd a’r glannau yng Ngheredigion yn bennaf.

Y Wal: Owain Sparnon Y Gwneuthurwyr:Elin Hughes Y Sgrîn: Laurentina Miksys

Hyd at 13 Tachwedd
Mae Owain Sparnon yn ymateb i’r hyn mae yn ei weld bob dydd drwy gyfrwng ffotograffau, tirluniau, golau, sain a thrugareddau cyffredin.

Helfa Drysor Ddigidol

Pa mor dda mae eich teulu chi yn nabod Bangor, tybed? Rhwng hyn a 9 Tachwedd, gallwch brofi hynny trwy gymryd rhan yn ein Helfa Drysor Ddigidol.

Gareth Parry: Gwneud Lluniau

Arddangosfa fawr o waith yr arlunydd o Flaenau Ffestiniog, ar ei ben-blwydd yn 70 oed. Tirluniau trawiadol o fynyddoedd Eryri, Nant Peris a Dyffryn Ogwen, a’r môr ym mhenrhyn Llŷn.

Clive Hicks-Jenkins: Anturiaethau Mewn Llyfrau

Y llynedd bu’r artist a gwneuthurwr print Clive Hicks-Jenkins yn gweithio ar sawl llyfr nodedig, gan gynnwys comisiwn Faber & Faber i wneud lluniau ar gyfer cyfieithiad newydd y bardd …

Clive Hicks-Jenkins: Anturiaethau Mewn Llyfrau

Gwaith gwreiddiol gan yr artist Clive Hicks-Jenkins ar gyfer tri llyfr y mae wedi cyfrannu atyn nhw yn ddiweddar, sef cyfieithiad newydd y bardd Simon Armitage o The Owl & the Nightingale, The …

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Hyd at 31 Hydref
Cymysgedd o ddigwyddiadau byw mewn amgueddfeydd ar hyd y wlad, a gweithgareddau ar-lein.

Iau 28 Hydref

Eisteddfod CFFI Ceredigion

Mwy o fanylion oddi wrth Swyddfa CFFI Ceredigion

Sadwrn 30 Hydref

Damhegion Drewllyd

Bydd Siwan Llynor yn adrodd straeon yn y Tŵr am fyd morwyn y gegin gefn Fictoraidd. Mae lleoedd yn gyfyngedig – cyntaf i’r felin.

Eglwys Wyllt

Yn edrych ymlaen tua chynhadledd COP-26 Cyswllt: Parch Sarah Roberts (sarahroberts@cinw.org.uk) Facebook: Eglwys Wyllt

Cymun wyllt

Parc Meurig, neu Sied y Cyn Filwyr os bydd tywydd drwg. Bwyd a phanad wedyn – dewch a chyfraniad neu rywbeth i rannu. Manylion – sararoberts@cinw.org.uk

Reslo Cymreig

18:30 (£9.00 - £30.00)
Mae cewri’r gornestau reslo ar daith drwy Gymru.

Gwener 5 Tachwedd

NOSON TÂN GWYLLT

19:00 (Plant: £3, Oedolion: £5, Tocyn teulu - 2 0edolyn 3 phlentyn: £15 (£12 ymlaen llaw).)
TÂN GWYLLT – Gatiau’r parc ar agor am 1800. Tân Gwyllt am 1900. Barbaciw a stondinau eraill.

Sadwrn 6 Tachwedd

Tan Gwyllt Llambed

19:00–19:30 (Oedolion £3, Plant £2, Myfyrwyr £2.50)
Arddangosfa tan gwyllt blynyddol gan Ford Gron Llambed. Unrhyw elw tuag at achosion da lleol. Dim bwyd ar gael a dim coelcerth eleni er mwyn creu mwy o le.

Mawrth 9 Tachwedd

Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Bangor

18:00–19:00
Bydd Cyfarfod Cyffredinol Menter Iaith Bangor yn cael ei gynnal yn rhithiol nos Fawrth, 9 Tachwedd, am 6pm. Byddwn yn rhannu dolen gyda’n holl gysylltiadau e-bost yn nes at yr amser.

Sul 14 Tachwedd

Sul y Cofio – Plwyf Llanwenog

13:00–14:00 (Am Ddim)
Gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio dan ofalaeth Y Parch Ganon Eileen Davies.

Mercher 17 Tachwedd

Cymdeithas y Penrhyn

19:30
Noson yng nghwmni y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan. Cynhelir y cyfarfod trwy gyfrwng ZOOM. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)

Iau 18 Tachwedd

Taith Llygoden yr Eira 2021

10:00 (£8.50 i blant, £10.50 i oedolion, £32 i deulu o 4 (rhaid i o leiaf un fod o dan 18 oed))
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira 2021

14:30 (£8.50 i blant, £10.50 i oedolion, £32 i deulu o 4 (rhaid i o leiaf un fod o dan 18 oed))
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Y Gerddorfa Siambr Gymreig

20:00 (£12.00 - £16.00)
Haydn, Symffoni Rhif 91 yn Eb Nathan James Dearden, Pedair Cân o Forgannwg (perfformiad cyntaf yn y byd) Prélude Saint-Saëns “Le Déluge” Mozart, Symffoni Rhif 40 …

Gwener 19 Tachwedd

Gŵyl Biwmares 2021

Hyd at 21 Tachwedd (Am ddim - £25)
Yn cynnwys perfformiadau gan Y Gerddorfa Siambr Gymreig, Cantorion Menai, Adrian Legg, Jeremy Huw Williams, Mared Emlyn, Pedwarawd Mavron a Chanolfan Gerdd William Mathias.

Taith Llygoden yr Eira 2021

10:00 (£8.50 i blant, £10.50 i oedolion, £32 i deulu o 4 (rhaid i o leiaf un fod o dan 18 oed))
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Taith Llygoden yr Eira 2021

16:30 (£8.50 i blant, £10.50 i oedolion, £32 i deulu o 4 (rhaid i o leiaf un fod o dan 18 oed))
Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno LLYGODEN YR EIRA Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.Mae’r gaeaf wedi cyrraedd …

Y Gerddorfa Siambr Gymreig

Haydn, Symffoni Rhif 91 yn Eb Nathan James Dearden, Pedair Cân o Forgannwg Prélude Saint-Saëns “Le Déluge” Mozart, Symffoni Rhif 40 yn G leiaf, K.550David …