calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Sadwrn 8 Hydref

Diwrnod Maes CFfI Ceredigion

Diwrnod Maes CFfI Ceredigion – 10-28 oed. Cystadlu yn dechrau am 9.00 gyda Barnu Stoc. Llu o gystadlaethau eraill gydol y dydd. Lluniaeth ar gael

Cymanfa Ganu

02:00 (Am ddim)
Cymanfa Ganu a chyngerdd anffurfiol yn dathlu Ralph Vaughan Williams.

Marchnad Ogwen

09:30–13:00
Bwydydd/ Crefftau a Chynnyrch Lleol

FFILM MAWR Y RHAI BYCHAIN: DÙTHCHAS + SESIWN HOLI

13:30–16:00 (£5)
Mae’r ffilm hon yn sôn am y dyhead am eu cartref genedigol a deimlir gan y rhai sydd wedi gadael Ynys Berneray yn yr Hebrides Allanol.Gaeleg yr Alban gyda is-deitlau SaesnegSesiwn Holi

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth

14:00 (Oedolion £4.00; Plant ysgol: £1.00)
Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Llanarth ar Hydref 8fed yn neuadd y pentref gan ddechrau am 2yp.

Cyngerdd

19:00 (£10. Plant £5)
Cyngerdd yng nghwmni Côr Dathlu Cwmtawe gyda’r elw tuag Apêl Wcrain ac elusennau lleol

MAWR Y RHAI BYCHAIN 2022: DAFYDD IWAN, DIÈSE3 & YOUENN LANGE (BREIZH)

19:00–23:00 (£15)
MAWR Y RHAI BYCHAIN 2022 Hydref 7-9 , Neuadd Ogwen, Bethesda

Sul 9 Hydref

SGWRS: CYNEFIN A CHYMUNED MAWR Y RHAI BYCHAIN – 5 DEGAWD O GASGLU

13:00–14:00 (£3)
Cynefin a Chymuned Mawr y Rhai Bychain Cadi Iolen sydd yn trafod y gwrthrychau arbennig sydd yn dweud hanes yn Amgueddfa Lechi Cymru.

SGWRS: CYNEFIN A CHYMUNED MAWR Y RHAI BYCHAIN – MERCHED DYFFRYN OGWEN

15:00 (£3)
Dau sgwrs ddifyr am ferched yr ardal. Caleb Rhys fydd yn dweud hanes Côr Merched y Penrhyn a Shan Robinson yn trafod suffragettes Dyffryn Ogwen.

MAWR Y RHAI BYCHAIN 2022: YWS GWYNEDD & TALISK

19:00–23:00 (£15)
MAWR Y RHAI BYCHAIN 2022Hydref 7-9 , Neuadd Ogwen, Bethesda

Llun 10 Hydref

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen (Gari Wyn – Penseiri Capeli Lerpwl)

19:00–20:00 (£2 am y ddarlith (£10 am y rhaglen))
Nos Lun 10 Hydref, 2022 am 7.00: Gari Wyn  – Penseiri Capeli Lerpwl Wyneb yn wyneb: Yn Festri Capel Jerusalem, Bethesda.

Mercher 12 Hydref

Paned a Phapur

12:00
Dewch draw i Amgueddfa Wlan Cymru ar ddydd Mercher (bob pythefnos) am baned a phapur.    Cyfle i sgwrsio dros ddished mewn awyrglych hamddenol.    Yn addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.    Mewn …

Cwrdd Diolchgarwch Bethel Parc-y-rhos

19:00
Cwrdd Diolchgarwch Bethel yng Nghapel Bethel Parc-y-rhos, Cwmann am 7 o’r gloch.  Pregethwr gwadd: Y Parchedig Judith Morris.  Croeso cynnes i bawb.

Gwener 14 Hydref

Daniel Lloyd a Mr Pinc

19:30 (£12)
Daniel Lloyd a Mr Pinc a gwesteion eraill Gig ail lansio Clwb Canna, Clwb Cymdeithasol Cymraeg Treganna a’r Cylch.

Sadwrn 15 Hydref

Bore Coffi Eisteddfod Dyffryn Ogwen

10:00–12:00 (£1)
Bore Coffi Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Stondinau, raffl ac ati Elw at Eisteddfod Dyffryn Ogwen (18 a 19 Tachwedd 2022)

Dathlu Shwmae gyda Siani Sionc

10:30–14:30 (£2)
💥Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae gyda | with @siani_sionc 💥 📍Talacharn | Laugharne 10:30am 📍Llannewydd, Abernant 2:30pm 💷£2 y plentyn | a child Oedolion a phlant o dan 12 AM DDIM Adults and children …

Gig Mawr Aber 150!

18:00–01:00 (£17.50 - £25)
Gig mawreddog fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed eleni!Wrth ddathlu pen-blwydd y Brifysgol, byddwn hefyd yn dathlu’r gerddoriaeth sydd wedi dod o’r …

Noson Gomedi

19:30 (£8)
Noson gomedi gyda Gary Slaymaker, Mel Owen, Aled Richards, Dafydd Francis, Fflur Pierce

Cyngerdd Corau Meibion De Cymru ac Aberystwyth, ac artistiaid eraill.

19:30 (£12.50 yr un)
Cyngerdd ar y cyd yn Eglwys Llanbadarn Fawr, ger Aberystwyth – Cor Meibion De Cymru a Chor Meibion Aberystwyth.  Artistiaid eraill : Bois y Fro a Cor Ysgol Penglais Tocynnau ar gael wrth Haka …

Bragdy’r Beirdd

19:30 (£10)
Bragdy’r Beirdd i ddathlu camp gadeiriol Llŷ Gwyn Lewis yng nghwmni Elain Llwyd a beirdd Caernarfon. 

Sul 16 Hydref

Taith Dractorau

09:00 (£15)
Taith Dractorau i godi arian ar gyfer sefydliad y DPJ £15 y tractor i gynwys bwyd! Cofrestru o 9:00 tractors i gychwyn am 10:30 am fwy o wybodaeth cysylltwch a Dyfed Llyr Jones ar Facebook 

Mercher 19 Hydref

Noson Cwrw a Chlonc

19:00
Iechyd da! Dewch i fwynhau sgwrs dros beint yn y Vale. Learn handy Welsh – all level of speakers welcome. Gwybodaeth: codihyder@gmail.com

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Dyma gyfle i gymdathasu yn y Gymraeg a helpu i ddysgwyr Cymraeg groesi’r bont i fod yn siaradwyr hyderus. Dowch am sgwrs dros beint a hanesion difyr pobl.

Iau 20 Hydref

Nôl i Nyth Cacwn: y ddrama

19:30 (£12)
Yn dilyn ymateb anhygoel i berfformiadau Nôl i Nyth Cacwn ym Mhafiliwn Bont ym mis Awst, bydd y sioe yn teithio i ganolfannau yn y gorllewin yn ystod mis Hydref.

Gwener 21 Hydref

Y Tri Cyprian

19:00 (am ddim)
Sgwrs yn Gymraeg gan Geraint Jones – gyda chyfieithiad opsiynol Darlith yw hon am dri ‘Cyprian’ gwahanol, gyda’r tri yn sôn am ‘ferthyrdod’ ac aberth o natur wahanol i’w gilydd: Cyprian o Ogledd …

Gwledd o Gân

19:00 (£10)
Cyngerdd aml-ieithog gan aelodau o Gorws Opera Cenedlaethol Cymru i godi arian at elusen Marie Curie.

Nôl i Nyth Cacwn: y ddrama

19:30 (£12)
Yn dilyn ymateb anhygoel i berfformiadau Nôl i Nyth Cacwn ym Mhafiliwn Bont ym mis Awst, bydd y sioe yn teithio i ganolfannau yn y gorllewin yn ystod mis Hydref.