calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 19 Mehefin 2024

‘Jemima’

13:00 (£6)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Darlith Goffa Dafydd Orwig

19:30 (Am ddim)
“Breuddwyd Bardd-Chwarelwr o Ddyffryn Ogwen” gan Dr Gwen Angharad Gruffudd. Trefnwyd gan Wassnaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd gyda chydweithrediaf Partneriaeth Ogwen.

‘Jemima’

10:00 (£6)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Cwis

cwis yn y dafarn   croeso cynnes i bawb

‘Jemima’

10:00 (£10)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Frân Wen a Theatr y Sherman: IMRIE

Hyd at 8 Mehefin 2023, 19:30 (£15 / £13)
Dyma’r parti sy’n newid ei byd am byth. Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy’n well nag unrhyw barti dynol erioed.

Noson gyda Ifor ap Glyn a Clare Potter

19:00
Rhwng Mehefin 8 a Gorffennaf 6, bydd y bardd a’r cyflwynydd Ifor ap Glyn yn cerdded o Gaerdydd i Gaernarfon ar ei daith ‘Sha Thre / Am Adra’ gan wneud gig bob nos yng nghwmni …

Cymhorthfa Caernarfon

(Am ddim)
Cymhorthfa ar y cyd rhwng y Cyng. Ioan Thomas a Siân Gwenllian AS yn ward Menai, Caernarfon ar 9 Mehefin 2023.   Mae cymorthfeydd yn gyfle i drafod materion lleol gyda chynrychiolwyr gwleidyddol.

‘Jemima’

10:00 (£8-£10)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

‘Jemima’

13:00 (£8-£10)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Pedair ac Eve Goodman

19:00 (£12)
Mae Pedair yn dwyn ynghŷd dalentau pedair o artistiaid gwerin arobryn amlycaf Cymru: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Siân James.

Noson gyda Ifor ap Glyn a Llion Pryderi

19:30
Cynhelir y noson fel rhan o daith gerdded Ifor ap Glyn, Sha Thre / Am Adra, o Gaerdydd i Gaernarfon – taith i godi arian at achosion lleol a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.

Gŵyl Pêl Droed Llambed

Gŵyl Pêl Droed Llambed10.6.23 Mae cofrestru ar gyfer yr ŵyl wedi agor.Croeso i dimoedd: Dan 6 Dan 8 Dan 10 Dan 12 Dan 14 Dan 16 Er mwyn cofrestru eich timau, ebostiwch dylan@cysgod48.plus.com Dewch …

Gŵyl Dathliad Cymru-Affrica

Hyd at 11 Mehefin 2023 (Tocyn dydd £30, tocyn penwythnos £50)
Penwythnos o gerddoriaeth wefreiddiol o ar draws Addrica gyda dawns, perfformiadau Affro-Gymraeg, gweithdai, arddangosfa celf/ffotograffiaeth a llawer mwy. Gwir ddathiad o Affrica yng Nghymru!

Ar Gered: Mehefin

10:00 (Am ddim)
Taith gerdded ddiweddaraf Ar Gered gan Cered: Menter Iaith Ceredigion ar y gwastad o gwmpas Y Borth ac Ynyslas. Am fwy o fanylion ac i gofrestru e-bostiwch steffan.rees@ceredigion.gov.uk. 

Bore Coffi

Hyd at 10 Mehefin 2023, 12:00
Ar ôl llwyddiant ein bore goffi diwethaf fe fyddwn yn cwrdd eto rhwng 10-12 ar fore dydd Sadwrn, 10fed o Fehefin. Cyfle i gymdeithasu gyda ffrindiau a cymdogion dros paned a rhôl bacwn! 

Gŵyl Gwenllian – sesiwn Celf i Blant

Hyd at 10 Mehefin 2023, 12:30 (Am ddim)
Ymunwch â ni yng Nghanolfan Cefnfaes am weithdy celf rhad ac am ddim i blant gyda chinio am ddim gan Hwb Ogwen i ddilyn. 

Gŵyl Tawe

Hyd at 10 Mehefin 2023, 19:00 (Am Ddim)
Rydym yn gyffrous iawn i gynnal Gŵyl Tawe – gŵyl iaith Gymraeg Abertawe, wedi ei curadu gan Menter Iaith Abertawe.  Yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth fyw a gweithgareddau i’r teulu.

Gŵyl Gwenllian – sgyrsiau gydag awduron ac artistiaid lleol

Hyd at 10 Mehefin 2023, 16:00 (£5 yn cynnwys te a chacen)
Prynhawn llawn sgyrsiau difyr gydag artistiaid a llenorion lleol. I gadw eich lle a phrynu tocyn ewch i

‘Jemima’

13:00 (£8-10)
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Dechrau Canu Dechrau Canmol

18:00 (Am ddim)
Fel rhan o ddiwrnod dathlu Cranogwen, Cymanfa yng Nghapel y Wig fydd yn cael ei recordio ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol.  Dewch i ganu ac i foli.

Sêl cist car

10:00
Gwerthwyr i gyrraedd o 8.30am, ar agor i brynu am 10am

Taith feic i ferched – Gŵyl Gwenllian

Hyd at 11 Mehefin 2023, 12:30
Dyma daith wedi ei drefnu drwy Breeze, cynllun British Cycling sy’n annog a chefnogi merched i/ sy’n seiclo er mwyn cynnig gweithgaredd beics i ferched fel rhan o weithgareddau Gŵyl …

Sesiwn ioga i deuluoedd gyda Leisa Mererid (Gŵyl Gwenllian)

Hyd at 11 Mehefin 2023, 11:45 (Am ddim - ebostiwch i gadw lle)
Fel rhan o Ŵyl Gwenllian bydd Leisa Mererid yn cynnal sesiwn ioga i deuluoedd yng Ngerddi Ffrancon (ger Plas Ffrancon). Am ddim ond dylech ebostio esme@ogwen.org i gadw lle.

Gŵyl Gwenllian – Gwehyddu Moel Faban

Hyd at 11 Mehefin 2023, 16:00
Cyfle i gerdded, myfyrio a chreu yn y Carneddau. Am ddim ond ebostiwch esme@ogwen.org i gadw lle.

Eglwys Wyllt – Gŵyl Gwenllian

Hyd at 11 Mehefin 2023, 19:30
Pererindod bach wedi’i arwain gan y Parchedig Sara Roberts o Ffynnon Gerlan i Ffynnon Llanllechid.

Llygod Bach yr Amgueddfa – Chwedlau

Hyd at 12 Mehefin 2023, 12:15 (Am ddim)
Cyfle I ddod I fwynhau crefft Cymru am ddim, yn ein grŵp misol Llygod Bach yr Amgueddfa. Gyda Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Menter Iaith Abertawe.

‘Jemima’

13:00
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

‘Jemima’

10:00
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …

Taith ‘Sha Thre Ifor ap Glyn

20:00
Ar ei daith o gerdded o Gaerdydd i Gaernarfon, bydd Ifor ap Glyn yn galw yn Yr Hen Dŷ ac yn cynnal noson o gerddi ac ambell gân yng nghwmni dysgwyr lleol a’r bardd Mari George.

‘Jemima’

10:00
Dewch i weld ddrama gyffrous am yr arwres syfrdanol o Gymru, Jemima Nicholas, a elwir hefyd yn Jemima Fawr! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mae hi’n gynhyrchiad newydd sbon llawn hanes, cerddoriaeth, ychydig o ddireidi a …