calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024

Mae gen ti Ddreigiau / You’ve Got Dragons

10:30 (£8 i bawb. Tocyn Teulu: £28 (i 4))
Gan Kathry Cave a Nick MalandAddasiad gan Mannon Steffan Ros“Mae dreigiau’n dod yn union pan nad wyt ti’n eu disgwyl.

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Gwinllan Llaethliw

17:30–19:00
Dewch i glywed hanes Gwinllan Llaethliw yng nghwmni Siw a Richard Evans Archebwch eich lle drwy e-bost at hazel.thomas@uwtsd.ac.uk neu neges ffôn 07973840285

Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

Grymuso gyda’n Gilydd: sesiwn sgiliau hyrwyddo

10:00
Tîm Golwg Creadigol fydd yn cynnig cynghorion a syniadau i’ch helpu i hyrwyddo digwyddiadau a phrosiectau’n effeithiol ar lefel leol a chenedlaethol.

Dylan a Neil yn Pesda

13:30 (Am ddim)
Dewch draw i Glwb Rygbi Bethesda i gael eich diddanu gan Dylan a Neil. Canu gwlad, panad a raffl. Am ddim Croeso cynnes i bawb Am ragor o wybodaeth: Gwenda 07999 453676 gwenda@eryricoop.cymru

Galwch i mewn i ddysgu am Siediau Dynion

15:00 (am ddim)
Mae Men’s Sheds yn ofod cymunedol bywiog sydd dod â dynion ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, dysgu sgiliau newydd neu gael hwyl a sgwrs  Dewch draw i weld beth yw eich barn …

Dydd Iau 27 Mehefin 2024

Lansiad | Y Cysgod yn y Cof gan Bob Morris

19:00 (Am ddim)
Dewch i ddathlu cyhoeddiad nofel gyntaf Bob Morris, Y Cysgod yn y Cof, ym Mhant Du gyda John Dilwyn Williams yn holi’r awdur. Croeso mawr i bawb!

Dydd Gwener 28 Mehefin 2024

Gŵyl y Felinheli

19:00 hyd at 17:00, 6 Gorffennaf 2024 (Amrywiol)
Mae Gŵyl y Felinheli’n ôl! 9 diwrnod o weithgareddau i’r teulu cyfan ar lannau’r Fenai, yn cynnwys mwy o weithgareddau i blant nag erioed o’r blaen.

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024

Carnifal Ciliau Aeron

Cystadlaethau gwisg ffansi a chystadlaethau rhedeg, ras wy ar lwy… **Mwy o fanylion i ddilyn.

Dydd Agored Stori Fawr Dre-fach Felindre

11:00 (Am ddim)
(I gofio am gyfraniad y diweddar Olive Campden)   Sadwrn Mehefin 29ain   11yb – 4yp,  yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre Arddangos cynnwys y wefan hanesyddol ar y sgrin Arddangosfa o lyfrau …

PRIDE CAERNARFON 2024

12:00 (Am ddim)
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cadwch y dyddiad ac ymunwch â ni ar gyfer BALCHDER Caernarfon 2024! 🏳‍🌈 Yr haf hwn, dathlwch gariad, amrywiaeth, a chymuned gyda gŵyl fywiog!  Bydd yno orymdaith liwgar drwy strydoedd …

Carnifal Llanybydder

13:00
Gorymdaith i ddechrau am 12.30yp o faes parcio Y Llew Du ac i ddechrau yng Nghae Rygbi Llanybydder am 1.00yp. Thema’r gwisgoedd yw Llyfrau.

Diwrnod o Hwyl Padarn

13:00–21:00 (Am ddim)
Gêm bêl-droed arbennig Cwpan Milko rhwng tîm presennol Padarn United ac arwyr y gorffennol. Adloniant, diod, peintio wynebau a llawer mwy……

Cyngerdd Dathlu

19:00
Cyngerdd er cof am Rhian Khardani: 29/6/24, Capel Penuel Llangefni. Mae’n argyhoeddi i fod yn gyngerdd arbennig.

Dydd Sul 30 Mehefin 2024

Carnifal Llandysul a Phont-Tyweli 2024

Hyd at 6 Gorffennaf 2024
Mae wythnos y Carnifal yn dechrau ar ddydd Sul y 30ain o Fehefin, gydag amrywiaeth eang o weithgareddau yn arwain at ddiwrnod y Carnifal, sydd yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn y 6ed o Orffennaf yn …

Dydd Llun 1 Gorffennaf 2024

Tu ol i’r llenni yn y Llyfrgell Genedlaethol

10:00–15:00 (Am ddim)
Cyfle i ddysgu mwy am beth mae’r llyfrgell yn gadw y tu ôl i ddrysau caeedig.

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024

Dylan a Neil adra yn Felin

14:00 (Am ddim)
Dewch draw i Shed i gael eich diddanu gan Dylan a Neil yn canu o flaen eu cyneulleidfa lleol yn Y Felinheli. Canu gwlad, panad a raffl.

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024

10K Y Felinheli

17:45 (£17.00)
Un o rasys 10K mwyaf heriol Gogledd Cymru. Cofrestru Mae cofrestru’n dechrau am 5.45pm ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae rhifau’n cael eu rhoi ar y noson o’r man cofrestru.

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024

“Brangwyn Y Gwneuthurwr Printiau” Darlith gan Jeremy Yates

14:00–16:00 (Am Ddim)
I cyd fynd hefo arddangosfa MEWN PRINT: SYR FRANK BRANGWYN RA (1867 – 1956) bydd cyfres o dair darlith fydd yn rhoi golwg manwl ar fywyd a gwaith y dyluniwr Frank Brangwyn.

Mynediad am Ddim yn dathlu y 50

19:30 (£15)
Mae Mynediad am Ddim yn dathlu 50 mlynedd  eleni! ‘Hanner canfed Mynediad O adael hwyl hyd y wlad’. Ymunwch â’r parti yn y Bala!