calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Dydd Mercher 17 Ebrill 2024

Sesiwn trafod daucanmlwyddiant Pont Menai 2026

10:00–16:00
Bydd Storiel ,Amgueddfa Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Treftadaeth Menai ar syiadau i ddathlu daucanmwyddiant Bon’t Menai yn 2026.

Perlysiau Pwerus / Healing Herbs

17:30–19:00 (Am Ddim)
Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Perlysiau Pwerus Sami o gwmni Roots yn trafod Perlysiau Pwerus Sgwrs Saesneg bydd hon

Perlysiau Pwerus

17:30–19:00 (Am ddim)
Perlysiau Pwerus – digwyddiad Saesneg Gyda Sami o Roots yn trafod tyfu perlysiau ac yn cynnig gwybodaeth ar sut i dyfu perlysiau ar gyfer lles iechyd Cyfle i drafod ar y diwedd I archebu lle …

Ymbweru yn ardal Wrecsam

18:30
Eisiau clywed mwy am… wefannau bro a llefydd i rannu straeon lleol? ffordd o gael mwy o bobol i wybod be sy mlaen? sut i ddatblygu eich sgiliau sgwennu / blogio / ffotograffiaeth / creu …

Dydd Iau 18 Ebrill 2024

Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

13:30
I gofrestru, e-bostiwch nia@mgsg.cymru    Mae’r digwyddiad yma’n rhad ac am ddim, ond bob tro y byddwch chi’n cyfrannu rhodd boed fach neu fawr, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn …

Sgwrs ysbrydoledig gan y Doctor Cymraeg a Francesca Sciarrillo

17:00
‘Mwy nag un lingo!’ Sgwrs ysbrydoledig gyda cholofnydd Lingo Newydd, Francesca Sciarrillo, a’r dyn y tu ôl i gyfrif Instagram hynod boblogaidd, Doctor Cymraeg. Cynhelir y sgwrs yn Saesneg

Mwy nag un lingo!

20:00 (Am ddim)
Cyfle i chi ddysgwyr holi Francesca Sciarrillo, colofnydd y cylchgrawn Lingo Newydd, mewn sgwrs anffurfiol dros beint.

Dydd Gwener 19 Ebrill 2024

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-Coch

Hyd at 20 Ebrill 2024 (Nos Wener £1.00 Prynhawn Sadwrn Oedolion £3.00 Plant Ysgol £1.00 Nos Sadwrn Oedolion £4.00 Plant Ysgol £1.00)
Nos Wener 19 Ebrill 2024 i ddechrau am 4 yn brydlon, a dydd Sadwrn 20 Ebrill 2024, cyfarfod y prynhawn i ddechrau am 1 a’r hwyr i ddechrau am 6. Beirniaid: Nos Wener.

Gerntle Good (Gareth Bonello)

19:00 (£8 ( £4 Plant hyd at 12 oed ))
Bydd Gareth Bonello yn Llanfihangel-ar-arth fel rhan o’i Daith Wanwyn trwy Gymru a Lloegr eleni. Tocynnau ar gael gan meinir@cadwyn.com (01559-384378).

Six Inches of Soil – ffilm a thrafodaeth

19:00–21:30 (£3.50 i dalu costau: FFERMWYR A RHAI DAN 18oed AM DDIM)
Mae @ParentsForFuture_Ceredigion yn gyffrous hwyluso dangosiad o’r ffilm SIX INCHES OF SOIL – stori ysbrydoledig am ffermwyr ifanc o Brydain yn sefyll yn gadarn yn erbyn y system fwyd …

Dydd Sadwrn 20 Ebrill 2024

Bore Coffi Cymunedol gyda Sgwrs

10:00 (£2)
Bore Coffi Cymunedol Dydd Sadwrn, Ebrill 20fed, 10yb – 12yp Neuadd Capel Dewi, Llandysul, SA44 4PH Mynediad £2 – coffee, te a chacen.

Marchnad Lleu

10:00
Marchnad o gynnyrch, bwyd a chrefftau lleol ynghyd a lluniaeth rhâd a blasus. Bydd cyfle i ddawnsio Salsa a sesiwn gwneud papur.

Ar Lafar -Digwyddiad i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

10:00–16:00 (Mynediad am ddim. (mae rhai gweithgareddau yn talwch beth allwch chi))
Digwyddiad i oedolion sy’n dysgu Cymraeg!  Archebwch tocynnau isod. 10am-11am: Gweithdy Ffeltio Gwlyb gydag ein priff crefftwraig, Non Mitchell.

Eisteddfod Gadeiriol Y Ffor

12:00 (Prynhawn a hwyr: Oedolion £3.00 Plant 50c. Tocyn dydd £5.00)
Cyfarfod y prynhawn i ddechrau am 12.00 a chyfarfod yr hwyr i ddechrau am 6.00 Cerdd a Cherdd Dant: Alaw Tecwyn Sion, Nebo, Llanrwst Llefaru: Bethan Elin Owen, Bodedern, Ynys Mon Llenyddiaeth a …

Cyngerdd gyda Chôr Meibion Llanymddyfri, Aled Thomas a Ffion Haf Jones

19:00 (£10)
Capel Aberduar, Llanybydder Cyngerdd gydaCôr Meibion Llanymddyfri Aled ThomasFfion Haf Jones ar Nos Sadwrn, Ebrill 20fed Am 7yh. Tocynnau £10 Oddi wrth y Pwyllgor.Holl elw at Ymchwil Canser Uk.

Noson Gomedi Arall

19:30 (£9)
Noson o stand-yp Cymraeg yn Llety Arall. Dewch i chwerthin gyda Eleri Morgan, Gethin Evans, Dan Thomas, Beth Jones a Gwion Clarke.  

Dydd Sul 21 Ebrill 2024

⁠Diwrnod y Ddaear

12:00–16:00 (Am ddim)
Dyma brynhawn i hyrwyddo gwarchod yr amgylchedd.  Bydd gweithgareddau yn ein gardd GRAFT, gweithdy Planet Cafe i ateb eich cwestiynau, a chymorth i fynd i’r afael â’ch pryderon am yr amgylchedd.

Dydd Mercher 24 Ebrill 2024

Peint a Sgwrs

19:00–21:00
Sesiwn hamddenol i ddysgwyr Cymraeg a siaradwyr profiadol.

Dydd Iau 25 Ebrill 2024

Gwyl Ddrama Y Groeslon

07:00 (Oedolion £5.00 Plant £1.50)
Nos Iau a nos Wener 25 a 26 o Ebrill cynhelir Gŵyl Ddrama Y Groeslon am 7 o’r gloch. Y beiriniad eleni yw Marlyn Samuel a bydd pedwar cwmni drama yn cystadlu am Dlws Coffa Dr John Gwilym Jones.

Dydd Gwener 26 Ebrill 2024

Cyngerdd Elusen y Maer

19:30 (£15 | £10)
Noson Lawen i godi arian i Hafan y Waun – Elusen y Maer (Kerry Ferguson, Cyngor Tref Aberystwyth). Eich cefnogaeth os gwelwch yn dda ar gyfer y noson ffab yma!

Lleisiau Tros Fôr Iwerydd

19:30
Blwyddyn ers taith lwyddianus Côr Meibion Caernarfon i’r Iwerddon dyma gyfle i groesawu un o’r corau iddynt ganu gyda nhw yma i Gaenarfon.

Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2024

Eisteddfod Y Groeslon

01:00 (Oedolion £4.00 Plant am ddim)
Beirniaid: Cerdd a Cherdd Dant: Einir Wyn Jones, Pwllheli Llefaru: Anni Llŷn, Garnfadryn Llên a Thlws yr Ifanc: Anni Llŷn, Garnfadryn. Arlunio: Non Llywelyn, Saron.

Taith Gerdded Llwybr Arfordirol Penbryn

10:00 (£5 / £3)
Dydd Sadwrn Ebrill 27ain 2024 10yb o faes parcio Llandysul i ddal bws mini i Benbryn. Bydd angen i chi fwcio sedd ar y bws mini. Mae croeso i gŵn ar y daith gerdded ond nid ar y bws mini.

Arddangosfa Budosai

10:00–15:00 (AM DDIM)
Arddangosfa Crefftau Ymladd BudosaiThe Budosai Martial Arts Demonstration Ebrill 27 April 2024 10:00am – 15:30pm  Canolfan Byw yn Iach, Caernarfon Croeso i Bawb / Everybody WelcomeMynediad Am …

Diwrnod y Merched

14:00 (£20)
Mae’r Clwb Rygbi yn cynnal Diwrnod Merched ar gêm gartref olaf y Tymor yn erbyn Clwb Rygbi Tregŵyr ar 27 Ebrill.Bydd yn cynnwys Te Prynhawn a Prosecco am gost o £20 y pen gyda band byw …

Gig gyda Elidyr Glyn

19:30 (£10)
Bydd tocynnau yn werth o Llety Arall ddiwedd Mawrth!

Dydd Sul 28 Ebrill 2024

Taith Gerdded Natur

09:30–12:30
Ymunwch efo ni am daith o amgylch Cwm Idwal gyda Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal. Fe fyddwn yn cerdded o amgylch Llyn Idwal gan sylwi, dysgu a mwynhau’r natur o’n cwmpas.