calendr360

Digwyddiadau digidol ac ar draws y wlad

Heddiw 23 Mehefin 2024

Gŵyl Gwenllian

Hyd at 9 Mehefin 2024
Ar Fehefin 12fed byddwn yn dathlu Gwenllian – merch Llywelyn (tywysog olaf Cymru). Cafodd ei herwgipio yn faban a’i magu mewn lleiandy yn Sempringham, Lincolnshire.

Gŵyl Cen

Hyd at 9 Mehefin 2024, 11:00
Nos Wener 7 Mehefin 7:30yh – Talwrn y Beirdd Mynediad: £5 Meuryn: Mererid Hopwood Tîmau Glannau Teifi v Crannog v Y Vale Nos Sadwrn 8 Mehefin 7:30yh – Noson Lawen Mynediad: Oedolion £10, …

Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion

Hyd at 8 Mehefin 2024, 17:00 (£10 am docyn o flaen llaw (£5 i blant 11-18, plant dan 11 am ddim))
Mae Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn un o sioeau undydd mwyaf canolbarth Cymru. Caiff ei chynnal yn flynyddol ar ail ddydd Sadwrn mis Mehefin.

Marchnad Hen Bethau a Gwneuthurwyr Cow & Ghost

Hyd at 8 Mehefin 2024, 16:00 (Am ddim)
Amrywiaeth cyffrous o stondinau danteithion a chrefftau yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Marchnad yr Hen Dre Aberystwyth

Hyd at 8 Mehefin 2024, 16:00
Marchnad crefft a bwyd lleol misol yn hen ardal tref Aberystwyth y tu allan i gatiau’r castell ac yng nghyffiniau hen Neuadd y Farchnad.

Wales: 100 Records

11:00 (Am ddim)
Ymunwch â’r darlledwyr Huw Stephens a Georgia Ruth ar gyfer digwyddiad arbennig ar lyfr newydd Huw, Wales: 100 Records, sy’n dadansoddi gyrfaoedd artistiaid recordio pennaf Cymru – o Tom Jones i …

Gweithdy Gyotaku hefo Jane Evans

Hyd at 8 Mehefin 2024, 13:30 (Am Ddim)
Mae’n fraint cael gweithio ar y cyd hefo Pontio ar Ŵyl Môr i gyflwyno gweithdy difyr hefo artist lleol .

Gŵyl Cynefin

Hyd at 8 Mehefin 2024, 16:00
Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan. Dewch i ddathlu gwaith 6 ysgol leol ar y thema Cynefin. Bydd perfformiadau gan y plant, Dafydd Iwan a’r Welsh Whisperer yn ystod y dydd.

Sgwrs Bür Aeth #3 ‘Atgofion Eurof Williams o sin roc Cymru yn y1970au’

Hyd at 8 Mehefin 2024, 16:00
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda thri o arloeswyr sin cerddoriaeth gyfoes Cymru.

Sesiwn lofnodi | Huw Stephens gyda ‘Wales: 100 Records’

14:30
Bydd Huw Stephens yn llofnodi copiau o’i gyfrol newydd, Wales: 100 Records, yn Siop Inc ar brynhawn dydd Sadwrn, 8 Mehefin.

Gymanfa Ganu

11:00 (Rhoddion at yr Eglwys)
dathliad flynyddol gan yr Ysgol Frenhinol o Gerddoriaeth Eglwysig…cyfle i fwynhau ac i ymuno mewn emynau, chyfansoddiadau a chaneuon ysbrydioledig.

Caffi Trwsio Bethel

Hyd at 9 Mehefin 2024, 15:00 (Am ddim)
Caffi trwsio misol wedi ei redeg gan wirfoddolwyr. Mae angen mwy o bobl handi sy’n gallu trwsio man bethau ar y grwp yma.

Te Mefus

Hyd at 10 Mehefin 2024, 16:00
Te Mefus wythnos gofalwyr. Galwch fewn i Canolfan Dementia Bangor, Safle Ardudwy, Ffordd Caergybi, Bangor am De Mefus. Rhagor o wybodaeth: gwenda@eryricoop.cymru 07999 453676

Darlith Goffa Dafydd Orwig 2024

Hyd at 10 Mehefin 2024, 20:30 (Am ddim)
Darlith Goffa Dafydd Orwig 2024 H.R.

Cyfnewidfa Dillad a Chyfwisgoedd

Hyd at 12 Mehefin 2024, 19:30
Dydd Mercher 12 Mehefin 18:30 – 19:30 Cyfnewidfa dillad a chyfwisgoedd Dewch â hyd at 6 eitem o ddillad glân o ansawdd da. Gollyngwch nhw i ffwrdd ar ôl cyrraedd.

Cyfnewidfa Dillad a Chyfwisgoedd

Hyd at 12 Mehefin 2024, 19:30 (Am ddim)
Cyfnewidfa Dillad a Chyfwisgoedd Croeso cynnes i bawb Dewch â hyd at 6 eitem o ddillad glân o ansawdd da Gollyngwch nhw i ffwrdd ar ôl cyrraedd Ffasiwn newydd – wardrob newydd heb y gost!

Lansiad | Camu gan Iola Ynyr

19:30 (Am ddim)
Dewch i ddathlu cyhoeddiad hunangofiant creadigol newydd Iola Ynyr, Camu, gyda Mari Elen yn ei holi, Carys Gwilym yn darllen a Buddug yn perfformio. Croeso mawr i bawb!

drama

07:00 (£4 i oedolion a £2 i blant)
Mae Pwyllgor Neuadd Llangeitho wedi trefnu perfformiad arbennig o Sioe ‘Annie Cwrt Mawr’ gan Gwmni Theatr Mewn Cymeriad i’w gynnal ar Nos Iau, Mehefin 13eg am 7yr hwyr.

Comedi yn Y Cŵps

19:30 (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)
Comedi yn y Cŵps Noson o hwyl a chwerthin gyda Mel Owen, Eleri Morgan, Carwyn Blayney ac Aled Richards. 

Diwrnod y sgarff

10:00 (Am ddim)
Mae Clwb Gweu’r Bala a Chlwb Gweu Llanuwchllyn ynghyd a nifer o unigolion o’r ardal wedi bod yn brysur gyda’i gwellau yn gweu degau o sgarffiau dros y chwe mis diwethaf ac wedi eu …

‘Lluniau ac Enwau Lleoedd – haenau ystyr.’ Darlith gan Ieuan Wyn

Hyd at 14 Mehefin 2024, 15:30 (Am Ddim)
Fel rhan o gyflwyniadau ar ystyron a hanes enwau llefydd yn Eryri, bydd y Prifardd Ieuan Wyn yn trafod y tirweddau yn arddangosfa ‘Arfordirol’ yr artist Huw Jones.

Aduniad GwyrddNi

18:30 (Am ddim)
Noson i sgwrsio, rhannu straeon, rhannu llwyddiannau a chynllunio mwy o weithgarwch mudiad GwyrddNi yn ardal Dyffryn Peris.

Meic agored

19:00 (Am ddim)
Cyfle i ddangos eich doniau cerddorol unwaith eto mewn noson arbennig meic agored sydd yn cael ei gynnal yn siop stori.  Dewch yn llu

Romeo a Juliet

19:30 (£14-£16)
Mae Ballet Cymru, cwmni sydd wedi ennill Gwobr y Critics’ Circle, yn cyflwyno addasiad eithriadol o gampwaith Shakespeare, “Romeo a Juliet”.Mae ymladd dwys, deuawdau angerddol a …

Bore Coffi

Hyd at 15 Mehefin 2024, 12:00 (£2.50)
Bore Coffi a stondin gacennau wedi ei drefnu gan Bwyllgor Gefeillio Aberteifi Trevelin, er mwyn cefnogi Ysgol y Cwm, Trevelin.

Bore Coffi

Hyd at 15 Mehefin 2024, 12:00 (£2.50)
Bore Coffi a dfrefnwyd gan Bwyllgor Gefeillio Aberteifi Trevelin i gefnofi Ysgol y Cwm, Trevelin, Patagonia

Marchnad Lleu

10:00
Marchnad gynnyrch a bwyd lleol i bobol leol Dyffryn Nantlle. Caffi Tylluan yn gwerthu bwyd rhad a maethlon.

Gwyddgig

Hyd at 15 Mehefin 2024, 22:00 (Am ddim)
Gŵyl Gymunedol Gymraeg newydd yn Yr Wyddgrug yw Gwyddgig sy’n ddathliad diwylliannol a chelfyddydol gyda cherddoriaeth byw, gweithdai i deuluoedd a phobol ifanc, sgyrsiau i ddysgwyr a mwy.

UMCA 50

Hyd at 15 Mehefin 2024, 23:59 (Tocyn Dawns £15.00)
Mae’r Undeb Myfyrwyr Cymraeg cyntaf erioed yn dathlu hanner canrif eleni, a bydd dathlu helaeth yn Aberystwyth ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Fehefin er mwyn dynodi’r achlysur arbennig.

Taith Gerdded Tregroes

13:00 (£3)
Taith Gerdded Tregroes gyda Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli Dydd Sadwrn 15fed Mehefin 2024, 1yp  Cwrdd yn Tŷ Newydd, Gorrig, SA44 4JP (parcio mewn cilfan gyferbyn).

Golau Arall . Darlith a harwyddo llyfr newydd Glyn Price

Hyd at 15 Mehefin 2024, 15:30 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai llyfr llesiant newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn Golau Arall Mae’r …

Golau Arall Darlith a harwyddo Llyfr newydd Glyn Price

Hyd at 15 Mehefin 2024, 16:00 (Am ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai  llyfr llesiant newydd  sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn  Golau Arall  Mae’r …

HMS Morris a Morgan Elwy

19:00 (£10)
HMS Morris a Morgan Elwy Tafarn y Plu, Llanystumdwy Tocynnau yn £10, ar gael yn y plu (gyda arian parod) neu ar-lein: Bwyd ar gael gan Y Beudy Bacwn. Dewch yn llu!

CYLCH MAIR RICHARDS

19:30 (£10 / £8)
Datganiad ar ffidil a thelyn, ffliwt a phibau megin gan Jess Ward and Ceri Rhys Matthews Archwilio repertoire Mair Richards, Darowen, ei brawd Dewi Silin, a’i thad; ei ffrindiau cerddorol, Ifor …

Parti Rali CFfI Môn

19:30 (£15 (£10 i aelodau))
Dathliad Ffermwyr Ifanc Môn ar ôl y Rali! Bydd Fleur de Lys yn chwarae yn Nhafarn Gymunedol Yr Iorwerth.

Cyngerdd Bois y Gilfach

Hyd at 16 Mehefin 2024 (£7.50)
Dewch yn llu🎵🎵🎵 Tocynnau / Tickets : £7.50 yr un / eachCysylltwch / ContactElliw Davies: 07931 344390Anwen Davies: 07967 798087 Esgob / Bishop Dorian DaviesArchddaeacon Eileen Davies 🎶🎶🎶RHANNWCH

Taith Gerdded Chwedlau

Hyd at 16 Mehefin 2024, 12:30
Ymunwch efo ni am daith o amgylch Cwm Idwal gyda storiwraig lleol a Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal.

Dylan a Neil nol yn Cae Garnedd

Hyd at 17 Mehefin 2024, 16:30
Dylan a Neil nol yn Cae Garnedd, Penrhosgarnedd Am ddim Ynunwch ni am bnawn o ganu gwlad, panad a raffl. Croeso cynnes i bawb Rhagor o wybodaeth: Gwenda – 07999 453676 gwenda@eryricoop.cymru

Bore Cymdeithasol

Hyd at 18 Mehefin 2024, 12:30 (Am ddim)
Mwynhewch ddiod poeth am ddim, sgwrs a gweithgareddau fel posau, cardiau a chrefftau!